almapost.nl

Tekstadvies

Verbeter je roman, kinderboek, non-fictieboek of levensverhaal met de hulp van een schrijfcoach.

Wie een boek schrijft kan op zeker moment behoefte krijgen aan opbouwende kritiek. Wat werkt? Wat niet? Hoe kun je dit verbeteren?
Een schrijfcoach kan je helpen meer inzicht te krijgen in de opbouw van je manuscript in wording.

Al vijftien jaar geef ik adviezen over manuscripten. Ik onderscheid vier soorten werkzaamheden:

Quickscan Je stuurt twintig bladzijden van je manuscript op, plus een synopsis. Je krijgt van mij een verslag van ongeveer twee bladzijden, waarin ik uitleg wat er goed is en wat verbetering behoeft, met voorbeelden. Kosten 120 euro all-in.

Een leesverslag. Zorgvuldige lezing van je hele tekst. Je krijgt een verslag van mijn bevindingen: wat is er goed, wat zou beter kunnen, en hoe pak je dat aan. Kosten 40 euro per tien bladzijden.

Puntjes op de i. Een nauwkeurige screening van je manuscript op taal- en stijlfouten. Voor manuscripten die al in een vergevorderd stadium zijn. 35 euro per tien bladzijden.

Manuscriptbegeleiding. Je schrijft steeds een of meer hoofdstukken en stuurt die op ter beoordeling. Gratis intakegesprek, daarna 40 euro per tien bladzijden.


Aanvullend overleg per telefoon of mail is altijd mogelijk.
Een bladzijde staat gelijk aan ongeveer 450 woorden.
Voor alle werkzaamheden verstrek ik een kwitantie.

Voor een aanvraag of meer informatie: stuur een mail via de contactpagina.